Ultrafiltrasyon Sistemleri

Minera Su Arıtma olarak, farklı endüstrilerin ( kimyasal ve ilaç üretimi, yiyecek ve içecek işleme fabrikaları, atık su arıtma tesisleri, içme suyu fabrikaları, vb.) ihtiyaçlarına yönelik en uygun ultrafiltrasyon sistemleri tasarımı, projelendirmesi, bakımı gibi konularda hizmet veriyoruz.

Endüstriyel su arıtma işleminde en uygun, kurulumu kolay, otomasyon entegreli ultrafiltrasyon sistemleri satışı, satış sonrası desteği veriyoruz.

Suyunuzun özelliklerine ve ihtiyaç duyduğunuz kapasiteye en uygun çözüm önerilerimizi öğrenmek için 0216 540 81 10 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. 

Ultrafiltrasyon Sistemleri Çalışma Prensibi

Ultrafiltrasyon (UF), ters ozmosta olduğu gibi; hidrostatik basınç kullanılarak suyun yarı geçirgen bir zardan geçirilmesi esasına dayanan bir membran filtreleme işlemidir.

Ultrafiltrasyon, membran malzemesinin içi boş liflerini kullanır ve besleme suyu, kovanın içinde veya liflerin lümeninde akar.

Suda çözünmemiş katılar ve yüksek moleküler ağırlıklı çözünenler tutulurken, su ve düşük moleküler ağırlıklı çözünenler zardan geçer.

Ultrafiltrasyon, tuttuğu moleküllerin büyüklüğü hariç, ters ozmoz, mikrofiltrasyon veya nanofiltrasyondan temel olarak farklı değildir.

Bütünlüklü bir su sistemindeki diğer arıtma teknolojileri ile stratejik olarak birleştirildiğinde, UF, membran gözenek boyutundan daha büyük olan kolloidlerin, proteinlerin, bakterilerin, pirojenlerin, proteinlerin ve makromoleküllerin sudan uzaklaştırılması için idealdir.

Ultrafiltrasyon Sisteminin Teknik Özellikleri

 • Membran Modülü
 • Paslanmaz Çelik Ters Yıkama Pompası
 • Kimyasal Yıkama – Ters Yıkama Üniteleri
 • PLC Kontrol Sistemi ve Operatör
 • Otomatik Vanalar
 • Debimetre
 • Manometre
 • Otomatik Kontrol Ünitesi
 • AISI 304 Paslanmaz Şase

Ultrafiltrasyon Sistemlerinin Kullanım Alanları

 • içme suyu arıtımında
 • evsel ve endüstriyel atık suların arıtımında
 • tuzlu su arıtımında
 • deniz suyundan içme suyu elde edilmesinde
 • sertlik, organik madde, mikrokirletici vb. gideriminde
 • metal giderimi ve geri kazanımında
 • yiyecek ve içecek sektöründe
 • petrol endüstrisinde
 • bakteri/virüs ayırmada
 • protein ve enzim ayrımı ve geri kazanılmasında

Ultrafiltrasyon Cihazlarının Avantajları

 • arıtılmış su kalitesinin çok iyi olması,
 • az yer kaplamaları,
 • az inşaat gerektirmesi,
 • otomasyona olanak tanıması
 • çok az kimyasal kullanılması

Membran prosesleri ile oluşturulmuş bir ultrafiltrasyon sistemi,

 • kesintisiz ve otomatik işletme imkanı sağlar.
 • günün belli bir saatinde kesikli işletilebilme imkanı sağlar.
 • modüler olarak tasarlanabilme imkanı sağlar.
 • üretilen su başına kapladığı alan küçüktür.
 • taşınabilir olması nedeniyle mobil işletim imkanı sağlar.
 • şok yüklemelere karşı daha az etkilenir.